ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (84,370 บาท)

75