ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงประกอบเลี้ยง ของ ศสน.กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,800 บาท)

250