ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตัดต่อรายการ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

221