ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือน พ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216