ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประเมินงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (200,560 บาท)

279