ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ช่างก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะ และระบบไฟฟ้าคลัง ศกบ.อโณทัย โดยวิธีคัดเลือก

248