ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารที่พักกำลังพล ร้อย.ร.อโณทัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (119,867.00)

733

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.