ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดหารวบรวมข้อมูลข่าว สารคดี ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,500.00 บาท)

38

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.