ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,000.00 บาท)

273

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.