ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แปลภาษา บทความ และสารคดี ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง(๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

310

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.