ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำอาคารที่พักกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๑๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท )

441

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.