ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท)

61

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.