ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่พักกำลังพล ร้อย.ร.อโณทัย 1 โดยวิธีคัดเลือก (882,000.00)

499

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.