ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๒,๐๓๖.๐๘ บาท )

261

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.