ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท )

161

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.