ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑๘,๓๕๒.๙๖ บาท )

242

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.