ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ยะลา ( เพิ่มเติม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท )

135

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.