ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คงคลัง ( เพิ่มเติม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓,๙๓๕.๐๐ บาท )

173

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.