ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ส.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๒,๐๗๐.๐๐ บาท )

142

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.