ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท )

257

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.