ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารรับรอง ๑ และ ๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท )

290

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.