ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘,๗๘๖.๐๐ บาท )

244

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.