ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑๔,๗๒๘.๐๐ บาท )

266

ฉก.อโณทัย