ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ก.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐,๖๙๕.๐๐ บาท )

120

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.