ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคลังควบคุมอุณภูมิ ศกบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท )

263

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.