ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท )

334

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.