ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างภาพโทรทัศน์ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท )

257

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.