ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

124

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.