ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท )

467

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.