ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมพนักพิงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท )

224

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.