ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่วางถังขยะ ของ ภายใน บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท )

287

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.