ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน พ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕,๕๘๐.๐๐ บาท )

553

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.