ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 195,554.- บาท)

678

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย