รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

578

        พันเอก ชาตินักรบ  พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วย นายอมร  ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา และ นายซาการียา  ยะหริ่ง นายกเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมทำความเข้าใจ แนะนำเรื่องข้อดีของการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติตัวก่อน – หลังฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

        สำหรับกิจกรรมในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือ ทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัยขั้นตอนการฉีดวัคซีนสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีน COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า