ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกสนามฝึกทางยุทธวิธี ของ ศฝ.ยว. โดยวิธีคัดเลือก (695,930.00)

414

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.