ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,950.00)

337

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.