ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ประจำสถานที่กักตัวกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,397.00)

258

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.