Hunder Influencer of Pattani  ปัตตานีใจเกินร้อย ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน ยับยั้งโควิด-19

573

        วันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี ธิรา  แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมปัตตานีใจเกินร้อย Hunder Influencer of Pattani โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานี  เพื่อร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี นายราชิต​ สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ

        พลตรี ธิรา​  แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและกังวลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกันฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ป้องกันตัวเอง เพื่อสร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        ด้าน นายราชิต  สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชากรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีจำนวน 7 แสนกว่าคน การสร้างความปลอดภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารีบการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด หากได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงและเร็วที่สุด เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอย่างที่เคยมี

        อย่างไรก็ตาม กิจกรรมปัตตานีใจเกินร้อย Hunder Influencer of Pattani จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ บุคลากร ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกันเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีขั้นตอนการให้บริการ จุดลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  แสกนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม คัดกรอง/ซักประวัติ ฉีดวัคซีน และพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายใต้สโลแกน “ฉีดเร็วฉีดครบจบแน่ รวมพลังปัตตานี เราชนะไปด้วยกัน” พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึง ภายใต้ มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​