เร่งช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตตกค้างภาคการเกษตรในพื้นที่สงขลา

553

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 6 บ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อสั่งซื้อฟักทองจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นการช่วยเหลือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเบื้องต้น เพราะพื้นที่แห่งนี้นิยมเพาะปลูกฟักทองเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งมีการ Lock-down ไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อสินค้าทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะฟักทองที่มีเกษตรกรหลายราย-จำนวนหลายร้อยไร่ ทยอยให้ผลผลิตเป็นจำนวนกว่าหลายร้อยตัน เกิดเป็นผลผลิตตกค้าง ไม่สามารถนำส่งไปยังตลาดกลาง รวมถึงไปยังประเทศมาเลเซีย ร้านอาหาร โรงแรม และตลาดต่างๆ ได้ ประกอบกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ออกมาจับจ่ายสินค้าส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประสบภาวะขาดทุน ทำให้กลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนอย่างมาก และในปัจจุบันเริ่มทำให้ผลผลิตเน่าเสียและทำให้เกษตรกรขาดทุนจากการเพาะปลูกในห้วงฤดูกาลนี้

        ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. มีความห่วงใยเกษตรกรทุกคนที่ได้รับผลจากผลกระทบโควิด-19 และให้สัญญาว่าจะเร่งหาทางช่วยเหลือ โดยจะเร่งหาช่องทางการตลาด และทุกช่องทางที่สามารถนำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่ายให้เร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นจะเน้นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อน จากนั้นจึงจะขยายไปสู่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่นๆ ตามลำดับต่อไป ให้ครอบคลุมมากที่สุดและเร็วที่สุด “เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

        ด้าน นายวรศักดิ์ แก้วกับสิง เจ้าของสวนฟักทอง เปิดเผยว่า ตนเองมีพื้นที่ปลูกฟักทองประมาณ 15 ไร่ ผลผลิตจากฟักทองปีนี้ลูกสวยงามมาก ไม่มีโรคระบาด ฟักทองไม่เสียหาย แต่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เลยเพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ปกติตนเองจะขายฟักทองในราคาส่งไร่ละ 3 หมื่นกว่าบาท ปัจจุบันยังมีฟักทองที่ยังตกค้างในสวนประมาณ 5 ไร่ รวมน้ำหนักประมาณ 10 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 แสนกว่าบาท ในวันนี้ดีใจที่ทางรัฐบาล โดย ศอ.บต. มารับทราบปัญหากันจริงๆ อย่างน้อยได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลผลิต และขอบคุณที่ ศอ.บต. จะหาช่องทางการตลาด เพื่อระบายฟักทองออกจากสวน ชาวบ้านจะได้มีรายได้มาเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวต่อไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า