ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗,๙๘๐.๐๐ บาท )

281

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.