หน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบปะเสวนาผู้นำชุมชน สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์และเดือนรอมฎอน

806

        วันนี้ (11 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ  ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ​  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบปะเสวนา ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนชุมชน CBTx  ชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบ 6 เดือน พร้อมเน้นย้ำมาตรการดูแลพื้นที่ช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่

        พลตรี ศานติ​  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมที่ผ่านมา ไม่มีเกิดขึ้น เนื่องจากมีการทำงานร่วมกันของทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน ซึ่งนโยบายของหน่วยคือ กำลังภาครัฐต้องเคลื่อนที่ ยิ่งเคลื่อนที่มากยิ่งทำให้ความอิสระเสรีของผู้ก่อความไม่สงบน้อยขึ้นเท่านั้น และในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและขยายผลผู้นำ ผู้ก่อเหตุ รวมถึงผู้สนับสนุน จึงทำให้ประชาชนทุกคนมั่นใจที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยดี ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ แจ้งเบาะแส ข่าวสารให้กับภาครัฐ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาไม่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้น ซึ่งวันนี้มาพูดคุยร่วมเสวนากับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เนื่องจากใกล้เข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์แล้ว จึงอยากเพิ่มความไว้วางใจ อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ในการที่จะจัดเวรยาม และเฝ้าระวังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ความปลอดภัยบังเกิดสูงสุด

        สำหรับในห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้มีการเน้นย้ำประชาชนหากมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต้องรายงานตัวกับประธานชุมชน และเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง รวมทั้งทำการกักตัว สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังให้มากขึ้น การประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ต้องมีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อก้าวผ่านการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​