แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

735

    วันนี้ ( 6 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

    ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีรับอาราธนาศีลจากพระสงฆ์ และวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

    สำหรับวันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สำคัญ คือ ทรงย้ายเมืองหลวงราชธานี จากฝั่งธนบุรี มายังฝั่งพระนคร และการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยา นอกจากนี้ยังทรงตรากฎหมาย “ตราสามดวง” เพื่อใช้เป็นหลักบริหารบ้านเมือง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า