ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท )

652

ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน.