ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๙๗๙.๑๖ บาท )

677

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.