สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “สานฝันสร้างบ้าน เพื่อประชาชน”

836