ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

425

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.