ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท )

509

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.