ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (140,960.00)

488

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.