ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ตั้งแต่ ต.ค.๖๓ – ม.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,225.00)

669

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.