ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รดส.ปรับอากาศขนาดใหญ่ ของหน่วย ฉก.สงขลา ๔๐ ประจำเดือน ธ.ค.๖๓ (ห้วง ๒๔ ธ.ค.๖๓-๔ ม.ค.๖๔)(๑๐๐,๐๐๐บาท)

703

ฉก.อโณทัย